VIDEO TIP: Jak koně pod sedlem netlačit !

by / Sobota, 10 Říjen 2015 / Published in Výcviková videa

Koně lze jezdit jakkoliv. Avšak otázkou je, zda z daného ježdění je kůn nadšen a jezdec spokojen. Kopáním, strkáním a kde jakým mechanickým rozpohybováním naopak vytvářím mulu, která je neochotná a naneštěstí si jezdec pouze postěžuje, že je kůň líný.

Video s klisnou Dafne naznačuje, bez čeho se žádný jezdec, který to myslí s jezdectvím opravdově, neobejde. A tím je představa o postupu, jak koně přivádět tzv. na pomůcky a především se s ním „domluvit“. S koněm se domlouváme pomocí tlaků, resp. vyvíjíme tlak a povolujeme na hubu koně a jeho tělo. Podle principů netlač a nebudeš tlačit pak dosahujeme určitého stupně zjemnění, které však musíme neustále udržovat a rozvíjet. Nejefektivnějším postupem pak je odblokování zad koně přiměním koně vytáhnout hlavu a krk směrem k zemi a to za současného pohybu v před. Ideálně ve všech třech pohybových chodech krok, klus cval.

Pokud se to jezdec naučí, (ano, toto je jezdecká dovednost, tu nelze očekávat za den ale ani jen obyčejným zahozením otěží), pak se jezdec naučí velmi dobře:

komunikovat s otěží
nalezne vlastní rovnováhu, protože bez ní by to také nešlo
veškerý pohyb koně zprostorní, zjemní se odezva na pomůcky holení a v ideálním případě se kůň i zklidní. Začne jezdci více důvěřovat, protože se mu i lépe nese a začíná mu rozumět.

NAHORU