Darujte jezdecký kurz svým blízkým!

Jezdecké kurzy


 

Kurz JEZDEC ++

Taktika skokKurz Jezdec ++ staví na již dosažené úrovni jezdcekterý si sám korektně koně nasedlá a nauzdí, je schopen s koněm volně absolvovat procházku v terénu a umí ovládat koně ve všech třech základních chodech: krok, klus a cval na kruhu. Kurzy pro jezdce jsou organizovány převážně v Jezdeckém parku a pokračují v rozvíjení sportovních dovedností skokovou drezurou a základním skokovým tréninkem postaveným na gymnastických řadách. Celkově se dá říci, že se kurzy pro jezdce orientují na schopnosti spojené s rozvíjením tzv. přiježďování koně.

VIDEO: příprava pro získání licence jezdce ZZVJ

SLEVA: individuální lekce za 500Kč v případě dvou a více tréninků v jednom týdnu!

 

Skupinové lekce

4500,- Kč10 LEKCÍ

Skupinové lekce

2300,- Kč5 LEKCÍ

Individuální lekce

600,- Kč1 hodina

Skupinová lekce

470,- Kč1 hodina

Cíle kurzu Jezdec++ :

 • kontinuální jezdecký výcvik individuální i skupinový
 • sportovní příprava ve skoku i drezuře
 • vyjížďky na koni do přírody
 • příprava k licenci ZZVJ
 • uzavřené jezdecké dny (soutěže)
 • pro stále zákazníky a absolventy kurzu Jezdec ++ je možný PRONÁJEM KONĚ za 400 Kč / den v areálu jezdeckého parku a okolí venkovních výběhů
 • Poznámka:  Jezdecký výcvik na parku se plně přizpůsobuje schopnostem a dovednostem jezdců. I přes pokročilejší zkušenosti není podmínkou ani zásadou skokový trénink. Skoková průprava je dlouhodobým cílem výcviku.  Skokové přípravy se účastní ti jezdci, kteří dobře „jezdí“ svého přiděleného koně. V případě zájmu o přeřazení z kurzu pro Pokročilé do kurzu Jezdec ++ stačí pouze projevit zájem a mít doporučení svého stálého cvičitele.

 

Kurz POKROČILÝ

Kurz pro pokročilé je druhým stupněm cíleného výcviku vedoucí k osvojení si jezdecké samostatnosti v sedle a probíhá po zvládnutí dovedností pro mírně pokročilé tedy základy jízdárny a následůjí základy práce na kavaletách a rovnováhy jezdce a koně.

SLEVA: individuální lekce za 500Kč v případě dvou a více tréninků v jednom týdnu!

 

Skupinové lekce

4500,- Kč10 LEKCÍ

Skupinové lekce

2300,- Kč5 LEKCÍ

Individuální lekce

600,- Kč1 hodina

Skupinová lekce

470,- Kč1 hodina

 

Cíle kurzu pro pokročilé:

 • jízdárenskénské cviky a povely
 • kavaletová práce
 • překážeky z klusu a in-out gymnastické řady
 • skupinové vycházky do terénu (po domluvě s instruktorem)

 

Kurz MÍRNĚ POKROČILÝ

Absolvent kurzu pro mírně pokročilé umí samostatně jezdit s koněm základní jízdárenské cviky, vést koně v kroku, klusu a cvalu a zpět. Kurzy nejsou omezeny počtem lekcí, ale stupněm dosažených dovedností zákazníka jezdce.

SLEVA: individuální lekce za 500Kč v případě dvou a více tréninků v jednom týdnu !

 

Skupinové lekce

4500,- Kč10 LEKCÍ

Skupinové lekce

2300,- Kč5 LEKCÍ

Individuální lekce

600,- Kč1 hodina

Skupinová lekce

470,- Kč1 hodina

Cíle kurzu pro mírně pokročilé:

 • příprava na jízdárně s cílem naučit základní dovednosti jízdy na koni (sed, aktivní pobízení, udávání směru jízdy)
 • nalézat perfektní rovnováhu a dovednosti:
  • ve všech chodech (krok, klus, cval, ale i zastaveni a couvaní)
  • v jízdárenských cvicích (kruhy, vlnovky…., ale i obraty kolem předku + obraty kolem zadku)
  • v přechodech napříč všemi chody (krok klus a naopak, klus cval a naopak, krok cval a naopak) – přechody jsou velice důležitou součásti jak pro získaní jistoty jezdce v sedle, tak i pro uvolňovaní koně. Přechody v těchto chodech jak na kruhu tak poté po cele jízdárně kavaletová práce (kombinace v klusu, ale i cvalu) – příprava pro výcvik pro skákaní a možný přechod jezdce pro výuku na jezdeckém parku
  • Obecně je důležité, aby se jezdec vedl k porozumění využiti své váhy a její působení na koně, aby si jezdec uvědomoval, ze je důležité při jezdění o svém působení na koně přemýšlet a pokoušet se cítit, jaká je reakce koně na jezdcovu akci.

 

Kurz ZAČÁTEČNÍK LONŽISTA

Kurz Lonžista

3600,- Kč5 x 60min + CD

Výcvikem na lonži se zákazník učí „chodit“ a přebírat úplné základní dovednosti spojené s přípravou koně k ježdění. Také se učí, jak sedět na koni a přizpůsobit se pohybu koňského hřbetu.

UPOZORNĚNÍ: Přihlášení do kurzu – vzhledem k individuálnímu přístupu v kurzu na lonži, je v čase od 17 – 20h nutné čekat na umístění (pořadník). V tomto čase probíhá nejčastěji výcvik pokročilých jezdců ve skupině. Doporučujeme začátečníkům, aby se v rámci svých možností, přihlašovali na dopolední výcvik nebo od 14 – 17h. Děkujeme za pochopení !

Cíle kurzu pro začátečníka „lonžisty“:

Příprava začátečníka v průměru časově zabere dva kurzy. Po druhém kurzu bude jezdec přeřazen do kurzu pro mírně pokročilé.

I. První kurz (10 lekcí) zahrnuje: 

 • správnému držení těla
 • rovnováze
 • používání správných pobídek a to v těchto chodech:
  • krok
  • trénink zastavovaní a rozcházení se samostatně
  • klus (převážně lehký, ale i základy citu při pohybu koně v pracovním klusu)
  • trénink klusu – hledaní rovnováhy, když jezdec stoji ve třmenech
  • cval (po zvládnutí klusu a tréninku stáni ve třmenech, zhruba po 5ti hodinách / 10 lekcí )
 • je možné čerpat i dvě lekce najednou, tedy v průběhu jedné hodiny
 • ke každému prvnímu kurzu začátečníka obdrží zákazník instruktážní CD

II. Druhý kurz (10 lekcí) zahrnuje: 

 • pozvolná příprava jezdce na přeřazení do skupinových výcvikových hodin
 • jezdec se již pouští z lonže a trénuje samostatně pobídky po celém prostoru jízdárny
 • trénink zastavovaní a rozcházení se samostatně
 • couvání
 • rozviji se krok a klus samostatně na kruhu i po cele jízdárně
 • cval (prvních pět lekci ještě s pomoci lonže na kruhu, poté již samostatný nácvik vedení ve cvalu na kruhu i po celé jízdárně)

 

PROJÍŽĎKA PO JEZDECKÉM PARKU a okolí

Vyjíždka s instruktorem

470,- Kčcena za 1 jezdce

Podmínky jezdecké procházky

V sobotní odpoledne je možné od 14h si rezervovat vyjíždku na koni po jezdeckém parku a jeho okolí. Vyjížďky jsou cenově zvýhodněné jezdícím zákazníkům JR úrovně Mírně pokročilý, Pokročilý a Jezdec ++ . Pro případné zájemce o vyjíždku mimo stálé zákazníky je třeba uvést zodpovědně své zkušenosti předem a přihlásit se přes rezervační systém, místem „Jezdecký Park“.

V rámci bezpečnosti se procházka po jezdeckém parku a okolí přizpůsobuje nejméně zdatnému jezdci ve skupině. Cílem vyjížděk je uplatnit dovednosti získané při pravidelném jezdeckém výcviku.

 

 • minimální počet jezdců – 2 osoby (pro objednání vycházky)
 • jezdíme V PÁTEK mimo hodiny určené pro jezdecký výcvik
 • možná individuální domluva na sobotu odpoledne
 • podle počasí je možné vycházku den předem zrušit
 • cena je hrazena zvlášť, nelze hradit v rámci předplaceného jezdeckého kurzu
 • pro jezdce cena 470 Kč  !

NAHORU