Z Radonic do Normandie a zpět – chov koní v období 2012 – 2016

by / Pátek, 03 Červen 2016 / Published in Novinky

SAMOTNÝ CHOV KONÍ přináší více starostí, než radostí. O to větší prožíváte radost, když se podaří odchovat zdravé zvíře. Pokud vnímáte, že člověk není pánem tvorstva, pak radost z této cílevědomé a usilovné práce přechází v pokoru, že mnohé faktory úspěchu neovlivníte. Nelze je však ignorovat a naše snažení není projektem na jeden rok nebo jeden hlavní dostih, ale celý život našich koní. Proto považujeme kvalitní odchov jako zásadní výstupní faktor vedoucí k úspěchu.          

Přesun chovu do Francie přineslo možnost vybírat našim klisnám hřebce, kteří nejen prokázali svou výkonnost vítězstvím v dostizích Gr.1, ale kdy jejich spojení vychází z úvahy o vhodném spojení. Vědomý a cílevědomý výběr hřebce z vás dělá chovatele. Na aukci kupujete „chovatelkou práci“ někoho jiného. Začalo to jako většinou, tedy pokus omyl. Vybrali jsme hřebce TURTLE BOWL (Dyhim Diamond (IRE).

Screen Shot 2016-06-03 at 07.51.42

Ukázalo se, že mnoho jsme nedomysleli a příkladem je taková „maličkost“, neboť se ukázalo hned po převzetí klisny, že Verdandi musela čekat na „nové“ veterinární vyšetření pro připuštění hřebcem. Přesto, že byla u hřebce včas, nedůvěra  oficiálním veterinárním vyšetřením zapříčinila propásnutí prvního vhodného cyklu klisny. Navíc Turtle Bowl, byl v roce 2012 žádaným hřebcem, připustil v roce 2013 více než 100 klisen, neboť v roce 2011 byl nejúspěšnějším hřebcem dvouletého ročníku a tak se stála na hřebce fronta. A vše souvisí se vším. Díky průtahům a dost dobře i nevhodnému doporučení agenta ustájit klisnu v jiném místě než původně domluveném hřebčíně Haras de la Reboursiere et de Montaigu operujícího s hřebcem Turtle Bowl, se nepodařilo včasné připuštění Verdandi tak, aby se za rok po porodu Victory Bowla stihl již domluvený druhý hřebec Motivátor (Montjeu) před ukončením připouštěcí sezóny. Verdandi byla ve Francii od února a na připuštění hřebcem čekala tři měsíce. Victory Bowl se narodil až koncem května a na příští rok zůstala jalová.

VICTORY cerven 2014

U koní věříme, že je nutné se z každé zkušenosti řádně poučit. Kdybychom se nedomluvili na odchovu našich koní se světově uznávaným chovatelem panem Xavierem Lereddem z hřebčína Haras des Rouges, už bychom se chovu nevěnovali. Profesionální oboustranná spolupráce vede ke zdárnému naplnění společných chovatelských cílů. Normandie disponuje asi dokonce lepšími podmínkami, než Irsko, které zase disponuje nespornou kvalitou hřebců.

Pan Leredde disponuje kontakty napříč odvětvím a tam, kde se s vámi nikdo nebaví není problém domluvit cokoliv, co vede ke zdárnému naplnění společných chovatelských cílů.

 

SScreen Shot 2016-06-03 at 07.52.45amotný výběr hřebce vychází z existence „systému“ světového chovu anglického plnokrevníka. Ten je průběžně ověřován,
široce prezentován a informace o výsledcích chovu se promítají do cen v sektoru. Malý chovatel si musí ujasnit svou roli. Na základě výsledků různých linií, které se většinou promítají do nálad na aukcích, by měl mít každý chovatel svou vlastní vizi a tedy přesvědčení o správnosti volby. Je totiž něco kouzelného na poznání, že každý jedinec, kůň je geneticky odlišný a spojení podle jedné linie, ať již matky nebo otce, se nemusí projevit stejně. Roste sice míra pravděpodobnosti, ale můžeme vidět, že jistota, resp. míra oprávněnosti spojení nemůže a není v době připuštění jediným kritériem vedoucí k úspěchu.

VIKToR org Březen 2016

S tím však souviselo rozhodnutí věnovat se systematickému výcviku mladých koní (ročků) po jejich převezení do Radonic (ČR) a jejich následné přípravy k dostihovému sportu. Genetický původ je významný, ale rozhodně ne jediný atribut. Chov nekončí připuštěním. Naděje na úspěch souvisí s celým dalším procesem promítnutý do odborného zacházení se svěřeným koněm. V současné době se jeví tento projekt z naší strany jako management konkrétních koní s cílem vytvoření podmínek jak s přispěním vlastních dovedností a managementu, tak na bázi spolupráce s profesionály v chovu (Haras des Rouges) i tréninku dostihových koní (trenéři pan Šatra Tomáš a Holčák František).

 

Výběr hřebců jsme podřídili dvěma kritériím. Cena a majitel hřebce, který musí být hřebčínem, sám připouštějící vlastní chovné klisny. Postupně tak došlo od roku 2012 do roku 2016 k připuštění hřebci u klisen

 

VERDANDI (Kahyasi)

2012 – Turtle Bowl (Dyhim Diamond)– narozený hřebec Victory Bowl

2014 – Plantaur (Danehill Dancer) – narozený hřebec Valentino Dancer

2015 – Masked Marvel (Montjeu) – narozená klisna Mémoire d’Afrique

2016 – Authorized (Montjeu) – narozená klisna Vivienne Wells

_________________________________________

IRISH QUEEN (Secret n` Classy)Irwin Forge dvouletek (Radonice)

2012 Next Desert (Desert Style)– narozená klisna Illisa Desert

2013 Fuisse (Green Tune) – narozený hřebec Irwin Forge

2015 Leading Light (Montjeu) – narozený hřebec Ivory Light

IRISH GIFT, matka Irish Queen byla panem O. Stárou koupena z důvodu původu, kdy má v pedigree linii Secretariáta. To, že v chovu došlo prokazatelně ke zlepšení výkonnosti rodiny bylo výzvou pokusit se navázat v rámci chovu na tento proces. Vědomé a cílevědomé spojení směřovalo k výběru postupně třech hřebců: Fuisse (Green Tune), Mr. Sidney (klisna plod vstřebala), Leading Light (Montjeu). Jedno bylo společné pro výběr hřebce z pohledu potomků a to navázat na linii Sadler`s Wellse nebo Prospectora. Důvody byly jednoduché.

 

Screen Shot 2016-06-03 at 07.51.07Pan O. Stára jako chovatel tuto úvahu měl při koupi IRISH GIFT z Irska a pokud by byl živ, určitě by chtěl toto spojení ověřit.

V této myšlence pokračujeme a zároveň i v rodinné tradici chovu anglického plnokrevníka započaté již v roce 1937 v Radonicích u Prahy.

NAHORU