Jezdecká škola

Jezdecký výcvik na koni

Jízdárna Radonice je jezdeckou školou, která poskytuje svým zákazníkům jezdecké vzdělání a vzdělávání. Ať již se jedná o výcvik úplných začátečníků, mírně pokročilých či pokročilých jezdců, bereme v úvahu, že zákazníci přicházejí s různými potřebami.

Jezdecký výcvik vychází z podrobných učebních a studijních plánů. Základem je cílevědomá snaha učit sed v sedle koně. Proto jezdecký výcvik poskytovaný Jízdárnou Radonice nemusí být finální službou. Může být i začátkem k uskutečnění původní zákazníkovy představy o času tráveném u koní, s koňmi a na koních.

ODKAZ: Přístup cvičitelů k výuce je blíže popsán v dokumentu  „principy vedení jezdeckého výcviku“ 

Příkladem cílené potřeby zákazníka může být touha jezdit na vyjížďky do přírody, pokračovat ve sportovním výcviku, účast na hobby závodech, získání jezdecké licence (ZZVJ), pořízení vlastního koně aj. A pro splnění všech těchto přání považujeme za důležité zvládnutí a pochopení alespoň základních principů jezdeckého umění v anglickém stylu.

Jezdecká škola organizuje výcvik jezdců na dvou oddělených pracovištích:

  1. Jízdárna (statek) – výcvik začátečníků, mírně pokročilých a pokročilých jezdců
  2. Jezdecký park Radonice – výcvik pokročilých jezdců 

Proces rozvoje jezdeckých schopností

01

Začátečník

Profil

Zájemce o jezdecký výcvik bez jezdeckých zkušeností. Začátečník nikdy dříve neseděl na koni, vykazuje však enormní zájem tuto zkušenost prožít, získat a třeba pokračovat v kontinuálním výcviku.

Přístup

Přístup k začátečníkovi je zcela specifický, neboť se musí počítat s jeho neznalostí koňského prostředí a chování koní, je nutné doslova každý krok vysvětlit, názorně předvést a následně nechat vyzkoušet. Instruktor se tak musí obrnit trpělivostí a zaujmout pedagogický přístup. Výcvik je též časově náročný.

Začátečník by měl projít fází výcviku na lonži a alespoň jedním výcvikovým kurzem na jízdárně. Jedná se o individuální přístup a rovněž individuální rychlost učení se ze strany zákazníka.

Jelikož začátečník nemá mnoho zkušeností, je třeba nezatěžovat jej detaily, ale zaměřit se na zásadní aspekty a postupy ošetřování koně, přípravu před a po ježdění, jezdecký sed a působení na koně rovněž jen v principech. I přes své začátky je zapotřebí, aby se jezdec začátečník snažil svému koni dělat "vedoucího" a nečekal až co bude kůň dělat sám.

Zásadně to, co chceme, aby začátečník udělal nebo se o to pokusil, je třeba jednoduše vysvětlit a poté nechat provést s tím, že veškeré chyby a nedostatky opravujeme a upozorňujeme na ně. Může jich být na začátku hodně, nicméně základy jsou důležité.

Od začátečníka se očekává a doporučujeme mu, aby si udělal čas na zjištění základních informací o jízdě a přístupu ke koním. Znalosti získané předem praktickou zkušenost maximálně podporují.

02

Mírně pokročilý

Profil

Jezdec se zkušenostmi z lonže a jedním (i více) kurzem v Jízdárně Radonice nebo se zkušenostmi z jiných jízdáren či koňských aktivit. Umí „nějak“ nasedlat a připravit si koně k hodině, v základu ovládá koně v kroku a klusu a v lepším případě se udrží i ve cvalu, pokud vůbec svým způsobem nacválá. 
Mírně pokročilý jezdec se zatím víceméně hledá v působení na koně korektními pobídkami, udržování koně v chodech a jeho vedení.

Přístup

Pro začátek výcviku je asi nejvděčnější posluchač, pokud se sám nepřeceňuje a uchovává si zdravý respekt vůči instruktorovi. Tedy věří, že jej může a má čemu naučit. Tomu však musí věřit i sám cvičitel.

Mírně pokročilého jezdce je třeba vést ke korektním pobídkám holení a působení rukou, přičemž sed nebereme jako pobídku, neboť ten je v principu uvolněnosti přizpůsobivý. Je nezbytné zamezit častému zlozvyku, kdy se jezdec snaží koně roztlačit a vyjezdit sedem. To je důsledek nedostatečné koordinace mezi pobízející holení, přizpůsobivým sedem a komunikující rukou.

Cílem práce s mírně pokročilým jezdcem je vštěpovat základní pochopení vedení koně. Časté upozorňování na nedostatky jsou podstatou přístupu, neboť na koni má ne zcela zkušený jezdec problémy vnímat více věcí najednou. Záměrem instruktora je pomoci mu vnímat sebe i koně zároveň. Jezdec by však nikdy neměl zapomínat, že se učí sám od koně a je vždy vedoucím dvojice (kůň a jezdec).

03

Pokročilý

Profil

Pokročilý jezdec by už měl mít osvojené základy vedení koně holeněmi a otěžemi. To je však třeba stále propracovávat zlepšováním uvolněného, pružného a na pobídky prostupného sedu (rovnovážná kolmice pata, koleno, ramena). Za pokročilého lze považovat jezdce, který zvládá základní jízdárenské cviky na obdélníku a kontrolu koně v terénu.

Pokročilý jezdec je již na úrovni, kdy si může začít užívat krásy spojené s rekreačním jezdectvím. Pro dosažení této úrovně je zapotřebí minimálně jeden rok pravidelného jízdárenského výcviku.

Přístup

S pokročilým jezdcem by už práce měla směřovat na „přiježďování“ koně, kdy se instruktor za pomoci jezdce snaží udržovat koně v jezdecky ovladatelné úrovni. V jezdecké škole se jedná o určitý pohled na věc. Vzhledem k častému střídání jezdců lze takto koně přivádět na nějakou úroveň jen velmi složitě, neboť to, co zvládl pokročilejší jezdec dnes, zítra v jiné lekci změní či pokazí jezdec s menšími zkušenostmi. Náš pohled spočívá v tom, že vyžadujeme po jezdci, aby se nesoustředil pouze na sebe, ale především na koně a práci s ním. Instruktor se pak pokouší přiblížit jezdci své jezdecké zkušenosti a reaguje na momentální projev koně.

04

Jezdec

Profil

Jezdec podle definice Jízdárny Radonice je ten, kdo prakticky zvládá schopnosti a dovednosti předcházejících stupňů a je schopen a ochoten se neustále rozvíjet v jezdeckém umění. Jezdec je vždy ovlivněn koňským materiálem, avšak má snahu pracovat v daném momentu s koněm, kterého má pod sebou.

Stupeň jezdec v Jízdárně Radonice znamená něco jiného než v kruzích mezi tzv. koňáky. Neposuzujeme jezdce na základě standardu profesionálního jezdectví, ale podle schopností být samostatný a s koněm se dobře pohybovat a uspokojivě se o něj postarat před a po ježdění. V lepším případě odjezdit v terénu pro spokojenost obou. Známkou takovéto úrovně je důvěra instruktora, že může ponechat jezdce o samotě, bez újmy na zdraví koně i jezdce.

Přístup

Naším cílem je udržení zájmu stálého zákazníka. A zasazení jeho dovedností do vlastních potřeb, tedy umožnit mu sportovní výcvik, získat jezdeckou licenci, občasné závody, vlastní terénní ježdění apod.

Tento stupeň je praktickým cílem výcvikového přístupu jezdecké školy Jízdárna Radonice. Na této úrovni se již zákazníci doslova baví a užívají si jezdectví. Využití pak mohou nacházet na Jezdeckém parku Radonice, který je pro tyto účely stavěný. Je možné kombinovat jezdecký výcvik s procházkami v terénu i půjčování koně pro jezdce a stálé klienty Jízdárny Radonice.

NAHORU