SKOKOVÉ HOBBY ZÁVODY: Adélka Tomášková jezdí v Radonicích jeden rok a již jsme se propracovali k prvním skokovým závodům. Jelikož má talent, ale především odhodlání a zájem, není problém se zákazníkem po individuální přípravě vyjet čas od času na hobby závody, které mimo jiné pojímáme jako přípravu na ZZVJ. Na amatérské úrovni se u nás

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA LETNÍCH INTENZIVNÍCH KURZŮ 2014 Jízda na koni je komplexní sportovní zážitek, který si vybere svůj čas v tréninku a opakování. Pro časově vytížené zákazníky, jako je bezesporu i profesionální herec Martin Písařík, nebo pro studenty v době letních prázdnin, jezdecká škola Jízdárna Radonice nabízí tzv. letní intenzivní kurzy jízdy na koni. Tyto kurzy

Nedílnou součástí každého tréninku orientace na konkrétní sporotvní cíl. Ne vždy to samozřejmě musí být závody, nicméně potvrzuje se, že když má jezdec cíl, zlepšuje se mnohem rychleji než (ne)trénování a ježdění pro radost. Což se také počítá, nicméně každý trénink u nás na parku má snahu dostát jednoduchého mota jízdárny učit jízdě na koni.

Práce na jízdárně s teperamentním koněm ! Nedílnou vybaveností jezdce je tzv. umět koně jak pobízet tak rovněž i „brzdit“. Nicméně v pravém slova smyslu se nejedná o brždění, ale postupné ukazování spěchajícímu koni, že je pro něj mnohem příjemnější vyvážený pohyb, který mu nastaví vyvážený jezdec. Jinými slovy, pokud se setkáte s koněm, který

Video ukázka z tréninku skoku koně ve volnosti naznačuje možný postup a především přístup trenéra jezdce. Skákání ve volnosti patří mezi „nástroje“ společně se skokovou gymnastikou, lonžováním, skokovou drezůrou aj. jak systematicky a postupně zvyšovat skokovou výkonnost každého koně. www.flydumps.com Zásadní je umět rozpoznat momentální maximální stupeň obtížnosti, kterou koni předkládám a koně jí stále

Cílem semináře bylo poskytnout účastníkům informace o významu správného krmení jako důležitého předpokladu cílené práce s koněm ke zvyšování jeho hodnoty. Byly probírány aspekty výživy koní s ohledem na anatomii, chování koně, živiny, nutriční požadavky, krmiv, hodnocení a vyvážení krmných dávek, chorob ovlivňující výživu, managementu krmení. Vedle teoretických poznatků byl prostor na semináři konzultovat reálné

Trénink koní je již specifická činnost, kdy se jezdec již nezaměřuje pouze a jen na sebe, ale hledá cestu ke svému svěřenci. Trénování by však mělo mít jasné parametry, podle kterých se jezdec a trenér řídí, aby dosáhl požadovaného cíle. Na začátku je důležité si stanovit jasný cíl, pro který koně trénujeme. U parkurových nebo

Celá filozofie naší jezdecké školy staví na hledání inspirací v nejrůznějších odvětvích jezdeckého světa. Primárně však je nám nejblíže anglický styl skokového ježdění. Ten je pak vyučován, resp. je snaha vést naše zákazníky podle jasných principů sportovního ježdění. A nejlepší je se nechat inspirovat od těch nejlepších jezdců na světě.  Příklad nalezení správné délky třmenu

Jsme vždy velmi rádi, když naši zákazníci nezávisle vyjádří vděčnost za náš přístup a snahu něčemu naučit. Jezdecký výcvik, který poskytujeme je orientován na širokou „nejezdeckou“ veřejnost. Tedy si každý může zkusit, co obnáší jízda na koni a také se jí kontinuálně věnovat. Výcvik jezdců v JR má za cíl skutečně nevozit, ale učit jezdit.

Jezdecké dny jsou pro nás v jezdecké škole svátkem. V rámci možností se snažíme alespoň jednou či dvakrát v roce uspořádat soutěžní den, kdy mírně pokročilí jezdci soutěží v drezůře a pokročilý jezdci z jezdeckého parku zase v parkuru. Obtížnost je vždy volena jak s ohledem na zkušenosti jezdců, tak především koní, které našim zákazníkům

NAHORU