Přepis rozhovoru pro časopis BRÁNA    Šéfredaktor časopisu Bronislav Matulík: K čemu koně byli a jsou? Trenér koní a jezdců Daniel Toušek: V historii kůň vždycky pomáhal lidem, oral, táhl, přepravoval, dobýval. Zatímco dnes, pominu-li tažné koně, je to zvíře určené k zábavě, k potěše, ke sportu. A to je činnost, která definuje užití koně. To znamená, že kůň se chová

Cílem semináře bylo poskytnout účastníkům informace o významu správného krmení jako důležitého předpokladu cílené práce s koněm ke zvyšování jeho hodnoty. Byly probírány aspekty výživy koní s ohledem na anatomii, chování koně, živiny, nutriční požadavky, krmiv, hodnocení a vyvážení krmných dávek, chorob ovlivňující výživu, managementu krmení. Vedle teoretických poznatků byl prostor na semináři konzultovat reálné

NAHORU